Αλλαγή προτιμήσεων
BLOG
Όλοι οι κηδεμόνες μας κατασκευάζονται σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες του ορθοπεδικού ιατρού. Οι ορθοπεδικοί κηδεμόνες είναι:

πολύ λεπτοί (περίπου 3 χιλιοστά), πολύ ελαφρείς (περίπου 800 – 1000 γραμμάρια), δεν εμποδίζουν τις καθημερινές δραστηριότητες των παιδιών και είναι καταχωρημένοι στο Εθνικό Μητρώο Ιατροτεχνολογικών προϊόντων του ΕΟΦ, όπως όλα μας τα προϊόντα. Ο άριστος σχεδιασμός στις ορθοπεδικές κατασκευές απαιτεί δεξιοτεχνία και γνώση. Η χρήση της τεχνολογίας στην κατασκευή ορθοπεδικών κηδεμόνων είναι για τον κατασκευαστή ένα ισχυρό εργαλείο για την ενίσχυση της δημιουργικής διαδικασίας.

Η IDL συνδυάζει τη χρήση της τεχνολογίας και της χειροποίητης διαδικασίας παραγωγής για να έχουμε το ιδανικό αποτέλεσμα. Το θερμοπλαστικό, το υλικό που διαχρονικά χρησιμοποιούμε για την κατασκευή των κηδεμόνων, έχει το πλεονέκτημα ότι μπορεί να επιδέχεται διορθώσεις (σε αντίθεση με νέες τεχνικές, όπως π.χ. οι 3D print κηδεμόνες) και μπορεί να προσαρμόζεται ως ένα σημείο στις αλλαγές του σώματος του παιδιού, με αποτέλεσμα να μην χρειάζεται εκ νέου κατασκευή κηδεμόνα σε πολύ σύντομα χρονικά διαστήματα. Ακόμα, επιμένουμε στη χρήση μεταλλικών στοιχείων για την ενίσχυση της κατασκευής στα σημεία όπου ασκούνται ισχυρές δυνάμεις για να επιτύχουμε τη μέγιστη διόρθωση. Χρησιμοποιούνται μόνο πιστοποιημένα υλικά όπως θερμοπλαστικό και αλουμίνιο, ανθεκτικά στον χρόνο και με μεγάλη αντοχή. Κάθε τύπος κηδεμόνα (είτε Boston, είτε DDB, είτε Cheneau, είτε Μετεγχειριτικός) είναι διαθέσιμος και μπορεί να κατασκευαστεί σε οποιοδήποτε από τα τρία υλικά που χρησιμοποιούνται, τα οποία είναι το Matte Nero™, το Space White™ και το Utopian Nude™ που παρουσιάζονται και παρακάτω.

Matte Nero ™
Κηδεμόνες image
Κηδεμόνες image
Κηδεμόνες image
Τί είναι ο κηδεμόνας Boston και πώς λειτουργεί

Ο κηδεμόνας BOSTON αποτελεί την πρώτη επιτυχημένη προσπάθεια κατασκευής κηδεμόνα σπονδυλικής στήλης από θερμοπλαστικό υλικό στην Ελλάδα και παραμένει μέχρι σήμερα ο πλέον αποτελεσματικός για την θεραπεία της νεανικής κύφωσης.

Περιβάλλει κυκλικά το σώμα, φτάνοντας από τη λεκάνη μέχρι ψηλά κάτω από τις μασχάλες και έχει ένα κατακόρυφο άνοιγμα στην πίσω επιφάνεια από όπου ανοίγει και φοριέται. Αποτελεί σχεδόν απόλυτο εκμαγείο του διορθωμένου σώματος στο οποίο εφάπτεται ολοκληρωτικά με πολύ σταθερή επαφή στη λεκάνη και χωρίς να εμποδίζει τις καθημερινές δραστηριότητες.

Space White ™
Κηδεμόνες image
Κηδεμόνες image
Κηδεμόνες image
Ο Δυναμικός αντιστροφικός κηδεμόνας (DDB)

Ο Δυναμικός αντιστροφικός κηδεμόνας (DDB) αποτελεί εξέλιξη του κηδεμόνα τύπου Boston και κατασκευάστηκε με σκοπό την διόρθωση των πλευρικών παραμορφώσεων που προκαλούνται από την σκολίωση.

Η αποτελεσματικότητά του έγκειται στην προσθήκη αντιστροφικών πιέστρων χάρη στα οποία αποκτά τρισδιάστατη δράση. Ο συνδυασμός των οριζόντιων δυνάμεων που δημιουργούν τα αντιστροφικά πίεστρα με τις πλευρικές δυνάμεις από τα τοιχώματα του κηδεμόνα οδηγεί στη διόρθωση των κυρτωμάτων της σπονδυλικής στήλης αλλά και της στροφής των σπονδύλων που προκαλούνται από την σκολίωση.

Utopian Nude ™
Κηδεμόνες image
Κηδεμόνες image
Κηδεμόνες image
Σχετικά με τον κηδεμόνα Cheneau: Πότε χρησιμοποιείται και γιατί

Ο κηδεμόνας Cheneau περιβάλλει κυκλικά το σώμα από την λεκάνη μέχρι κάτω από τις μασχάλες και κουμπώνει μπροστά.

Χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις ήπιας σκολίωσης και για ελαφρά συντηρητική θεραπεία.

Μετεγχειρητικός κηδεμόνας

Χρησιμοποιείται μετά από χειρουργείο σπονδυλικής στήλης όταν απαιτείται ακινητοποίηση και σταθεροποίηση των σπονδύλων.

Επίσης χρησιμοποιείται και σε περιπτώσεις καταγμάτων που δεν μπορούν να χειρουργηθούν ή σε ενήλικες με σκολίωση – κύφωση που δεν αντιμετωπίστηκε σε νεαρή ηλικία, πάντα μετά από σύσταση ορθοπεδικού ιατρού. Περιβάλλει κυκλικά το σώμα από την λεκάνη μέχρι κάτω από τις μασχάλες και κουμπώνει μπροστά.