Αλλαγή προτιμήσεων
BLOG
Όλοι οι κηδεμόνες μας κατασκευάζονται σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες του ορθοπεδικού ιατρού

Για να πετύχουμε τη μέγιστη δυνατή διόρθωση, είναι απαραίτητο να τηρηθούν σωστά τα παρακάτω: / έγκαιρη διάγνωση και έναρξη της θεραπείας / επιλογή του σωστού τύπου κηδεμόνα και σωστή κατασκευή αυτού / σωστό ωράριο εφαρμογής και σωστή διάρκεια θεραπείας / συνδυαστική παρακολούθηση από ορθοπεδικό ιατρό και ορθοπεδικό τεχνίτη / ακριβής τήρηση του ημερήσιου ωραρίου εφαρμογής του κηδεμόνα, όπως και της συνολικής διάρκειας της θεραπείας, όπως αυτά καθορίζονται από τον θεράποντα ιατρό.

Για την κατασκευή του κηδεμόνα γίνεται σάρωση του σώματος του παιδιού με τη χρήση τρισδιάστατου ψηφιοποιητή (3D scanner), διαρκεί λιγότερο από 15 δευτερόλεπτα και δεν παρέχει καθόλου ακτινοβολία. Το τρισδιάστατο μοντέλο του παιδιού γίνεται επεξεργάσιμο με τη χρήση εξελιγμένου λογισμικού. Ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες του θεράποντος ιατρού, γίνονται οι απαραίτητες τροποποιήσεις και στη συνέχεια κάνοντας χρήση των ψηφιακών εργαλείων, δημιουργούμε ένα ιδανικό καλούπι που θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή του κηδεμόνα.

Η εξαγωγή του εκμαγείου γίνεται με τη χρήση φρέζας (CNC milling machine), η οποία λαμβάνοντας εντολές από το λογισμικό σχεδιασμού, κόβει με ακρίβεια χιλιοστού το εκμαγείο – καλούπι του ασθενή. Στηριζόμενοι στο καλούπι, φτιάχνουμε από το μηδέν τον κηδεμόνα με ακατέργαστα υλικά, ακολουθώντας μια χειροποίητη διαδικασία.

Ο ορθοπεδικός κηδεμόνας θα πρέπει να ελεγχθεί 1-1,5 μήνα μετά την πρώτη εφαρμογή του. Στη συνέχεια και κατά τη διάρκεια της θεραπείας, ο έλεγχος αυτός θα πρέπει να γίνεται ιδανικά κάθε 3-4 μήνες και τουλάχιστον κάθε 6 μήνες χωρίς κάποια επιβάρυνση. Μην αμελείτε τους περιοδικούς ελέγχους του κηδεμόνα. 

Σε περίπτωση οποιασδήποτε ενόχλησης, δεν περιμένετε να περάσει το παραπάνω διάστημα, αλλά επικοινωνείτε μαζί μας ώστε να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις. Ο ορθοπεδικός κηδεμόνας θα πρέπει να παρακολουθείται και από τον θεράποντα ιατρό στα χρονικά διαστήματα που θα καθορίσει ο ίδιος.

Διαδικασία image
Διαδικασία image
Διαδικασία image
Διαδικασία image